ICHI NI SAN

ICHI NI SAN PETER EDENS

 

BESTEL EEN BOEK

Mijn vader Peter Edens is aan het begin van deze eeuw begonnen met het schrijven van een familiekroniek. Zijn eerste boek schreef hij in de vorm van een autobiografisch verhaal over zijn jeugd in voormalig Nederlands-Indië. Twaalf jaar na het verschijnen van ICHI NI SAN, maar voor hij zijn tweede boek kon afschrijven overleed hij.

Bijna 20 jaar later, in dit jaar van 75 jaar vrede- verdiep ik me opnieuw in zijn geschiedenis door plaats te nemen in de redactie van ICHI NI SAN -zijn eerste en enige boek, dat postuum opnieuw wordt uitgegeven in herziene vorm.

En ik merk: zoals mijn vader’s verleden onlosmakelijk verbonden is met die van het gezin waaruit hij komt, zo is zijn nalatenschap nu intens verweven met mijn eigen geschiedenis, dankzij Veltman Uitgevers, familie van mijn moeders’ kant.

Nu de laatste generatie oorlogsgetuigen aan het uitsterven is en de tweede en derde generatie oorlogsslachtoffers graag meer willen weten over wat er in de Indische Archipel heeft plaatsgevonden, is deze postume uitgave belangrijk voor alle generaties. Mijn vader’s geschiedenis in de vorm van dit boek is een klein stukje in een veel groter en langer verhaal. ICHI NI SAN zou voor verdere beeldvorming over het leven in en na de Japanse burgerkampen kunnen bijdragen.

Als zijn boek kan leiden tot meer begrip van mensen onderling voor elkaars situatie, is het doel van mijn vader bereikt.

Oorlogsherinneringen verdwijnen niet met de laatste getuigen. 

Nanette Edens september 2020

Paultje voelde hoe zijn moeder plotseling verstijfde. Haar hand, die de zijne losjes had vastgehouden, sloot zich opeens krampachtig om zijn vingers. Van het ene op het andere moment leek ze te verkillen tot een schijnbaar willoze robot. Deze plotselinge verandering versterkte de paniek die door hem heen joeg toen hij zag waarnaar zij keek. En net als zij bleef ook hij als versteend staan.

Peter Edens werd in 1939 geboren in voormalig Nederlands-Indië en kwam in 1950 naar Holland. Hij was grafisch ontwerper en leraar tekenen. In april 2018 overleed hij in zijn woonplaats Groningen.

Veltman Uitgevers geeft ICHI NI SAN van Peter Edens postuum opnieuw uit opdat met het verdwijnen van de laatste getuigen oorlogsherinneringen niet verloren gaan.

Met een nawoord van Nanette Edens, acteur en dochter van de schrijver.

ICHI NI SAN PETER EDENSNEdens
02